вівторок, 3 лютого 2015 р.

Освітній проект “Школа успіху”

Освітній проект "Крок до Успіху"

Учнівський проект оздоровчого напряму

Плесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бачинська Олена Віталіївна

 Учнівський проект оздоровчого напряму


Сучасна нормативно-правова база освіти передбачає не тільки турботу про здоров'я підростаючого покоління, а й виховання в молоді засад здорового способу життя, турботу про власне здоров'я тощо

Загальновідомо, що найціннішим для кожної людини є здоров'я. Про здоров'я ми пригадуємо й замислюємось над ним, як правило, тоді, коли його не маємо чи коли маємо з ним якісь негаразди.
Організація проектної діяльності оздоровчого напряму має певну специфіку. Керівниками проектів, як правило, повинні бути ті педагоги, які дотримуються здорового способу життя і є своєрідним зразком для молоді. Щоб не сталось так, що проектом «Ні - нікотину!» керував учитель, який курить і не може відмовитись від цієї негативної звички.
Тематика проектів за цим напрямом може бути різноманітною. Наприклад: «Переможемо підлітковий алкоголізм», «Ні - наркотикам і нікотину!», «Здоровий спосіб життя - запорука доброго навчання», «Народні корені здоров'я», «Ранкова гімнастика для всіх» тощо. Вибираючи тему проекту зі школярами, варто пам'ятати, що вона повинна бути актуальною саме для цієї вікової категорії.
Тривалість проектів за цим напрямом може бути різною. На час виконання проекту впливатиме ступінь реалізації мети та завдань. Навчальні проекти варто планувати на 1-2 місяці. Це не стосуватиметься тих проектів, які пов'язані з упровадженням навчальних курсів на зразок «Здоровий спосіб життя», «Народна медицина» тощо. Такі проекти можуть здійснюватись упродовж навчального року.
Результатами проектів за цим напрямом повинні стати зміна ставлення учнів до власного здоров'я, пропаганда й утвердження здорового способу життя, відмова від тих звичок, які мають негативний вплив на здоров'я.

Проектна діяльність вчителя в шкільному освітньому просторі

Сучасна школа живе і розвивається в світі, що динамічно змінюється, який пред'являє до неї все зростаючі вимоги. Розвиток стає для освітньої установи потребою і необхідністю. Практика роботи нашої школи припускає підготовку в самій освітній установі сучасно мислячих педагогів, здатних максимально ефективно забезпечити вирішення задач, що стоять перед освітньою установою. Для того, щоб жити, працювати і відповідати новим умовам, для нас  є вельми важливим аспектом методичної роботи в школі: формування проектної культури окремого вчителя і всього колективу в цілому.
Проектування – це діяльність по здійсненню змін в навколишньому середовищі. Проектування стимулює педагога до отримання нових знань, до творчих пошуків, допомагає розвивати професійну компетентність. Володіння технологією проектування – це ознака високого професіоналізму сучасного педагога. Великі перспективи має проектна діяльність в рамках реалізації пріоритетного національного проекту “Освіта”.
У школі розроблена і реалізується система проектів, направлених на модернізацію змісту освіти, управління педагогічним процесом, планування і розвиток ОУ, підвищення кваліфікації педагогів. Процес реалізації цих проектів дозволяє вирішити декілька завдань: реалізувати стратегію інноваційного розвитку школи, підвищити проектну культуру педагогів, створити умови для використання методу проектної діяльності в учбово-виховному процесі, організувати соціальне партнерство між всіма учасниками шкільного освітнього простору вчителями, учнями, батьками.
Пропонуємо декілька проектів, які з'явилися результатом творчої діяльності адміністрації, вчителів і що вчаться нашої школи. Розроблені, здійснені і описані вони склали початок нашої колекції проектів.
1. Проект “Сучасний вчитель: оптимізація роботи”
Цілі і завдання проекту: розширення і поглиблення знань вчителів і в області інформаційно-комунікаційних технологій, їх актуалізація і систематизація, розвиток інтересу вчителів до нових педагогічних технологій, розширення кругозору, формування уявлення про сучасну інформаційну картину миру.
Предметний  розділ: інформаційні технології .
Учасники проекту: вчителі-предметники, охочі підвищити свій творчий потенціал за допомогою оволодіння ІКТ.
Короткий опис проекту: Група вчителів-предметників проходить шкільні курси по освоєнню ІКТ з метою підвищення свого професійного рівня, оптимізації учбової роботи, інтеграції ІКТ в практику проведення уроків.

Проект "Шлях до пошуку, ініціативи й творчості"База реалізації: школи району
Учасники: вчителі початкових класів
Співучасники: психолог
Обґрунтування вибору проблеми:
Сьогодні все гостріше стоїть проблема формування особистості нової людини. Важливу роль у цьому відіграє не тільки навчально-виховний процес, а, в першу чергу, особистість вчителя. Адже це повинна бути людина компетентна, професіонал, здатний працювати продуктивно і творчо.
В сучасній школі повинен працювати такий вчитель, який володіє не тільки певною сумою знань, але й здатністю до самовираження в творчій педагогічній діяльності, потребою в ній, відповідальністю перед сучасним і майбутнім за результати своєї діяльності.
Саме тому зростання професійної майстерності вчителя набуває особливої актуальності й відбувається шляхом індивідуальної науково-методичної роботи.

Освітній проект "Інформаційні технології на уроках хімії"

 ЗМІСТ
ВСТУП
Актуальність
Основні цілі проекту
Основні задачи проекту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Напрями реалізації освітнього проекту
2. Науково-методичне забезпечення проекту

2.1. Опис аналогічних досліджень в системі освіти
2.2.Нормативно-правова база реалізації проекту
2.3. Література з теми проекту
3. Очікувані результати  реалізації проекту
4. Етапи реалізації освітнього  проекту
5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту
6. Форми представлення результатів проекту

Освітній проект «Інформаційні технології на уроках хімії»
ВСТУП
Актуальність
Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет розвитку сучасного суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Сам час диктує необхідність по-новому організувати  і роботу педагога, спрямувати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» передбачено впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, єдиної інформаційної системи управління освітою, створення єдиної електронної бази освіти,  формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. Реалізація цих задач неможлива без включення інформаційного компонента в систему профільної хімічної освіти. Тож використання на уроках хімії нових інформаційних технологій вважаю  необхідним.

Етапи творчого проекту

Етапи творчого проектуПідготовчий етап творчого проекту:

1.     Визнач проблему і тему творчого проекту;
2.     Визнач цілі і завдання, сформулюй обгрунтування (мотив) вибору саме цієї теми творчої роботи;
3.     Вибери оптимальний варіант рішення завдання;
4.     Склади за допомогою учителя план роботи для реалізації власного творчого проекту;
5.     Визнач можливі матеріальні затрати в ході виготовлення проекту.

Етап планування (Конструкторський етап) :

1.     Збери і оброби необхідну для реалізації проекту інформацію з літературних, інтернет та інших джерел;
2.     Вивчи технологію виготовлення задуманого об'єкту, проведи попередні розрахунки, виміри, виріши всі необхідні завдання;
3.     Розроби відповідну конструкторсько-технологічну до­кументацию (карту), підготуй необхідні в роботі якісні матеріали, обери безпечне обладнання та інструменти, очисти та підготуй своє робоче місце;
4.     Визнач спосіб представлення результатів, тобто в якій формі буде звіт (текстовий опис результатів, діаграми, презентація, фотографії виробу або об'єкту, аудіо- або відео-запис спостережень або етапів створення виробу);
5.     Встанови критерії оцінки кінцевого результа і процесу роботи (як оцінюватимеш);
6.     Розподіли завдання і обов'язки між учнями команди (якщо цей проект груповий або колективний).
Технологічний етап (Етап процесу роботи):

Технологічний етап творчого проекту - це саме процес виготовлення або створення об'єкту.
1.     Проведи те, що запланував: інтерв'ю, опитування, спостереження, різні експерименти, досліди, саму роботу по виготовленню виробу, виконанню технологічних операцій, створенню малюнка, танцю, композиції, пісні і тому подібне;
2.     Завжди дотримуйся правил техніки безпеки при роботі з устаткуванням та інструментами.

Заключний етап творчого проекту :

1.     Проведи контроль, перевірку і випробування виробу;
2.     Дай економіко-екологічне обгрунтування (економічно вигідно, приносить прибуток, не дуже витратний, чи екологічне виконання даного проекту);
3.     Оформи результати згідно правил оформлення творчого проекту. Сформулюй висновки (чи виконав все те, що ставив в цілях і завданнях, на скільки легко та за планом вдалося виконати роботу);
4.     Вибери і оформи можливі форми представлення результатів: усний звіт, усний звіт з демонстрацією, письмовий звіт, письмовий звіт з коротким усним захистом проекту;
5.     Проведи захист свого творчого проекту та візьми участь в його обговоренні;
6.     Дай самооцінку своїй роботі і отриманому результату. Також, приймай участь в оцінці творчого проекту шляхом обговорення в колективі.

Правила оформлення творчого проекту

Параметри сторінок творчого проекту


Текст творчого проекту друкується на листах формату А4 з одного боку.
Поля:
·         ліве поле листа - 20 мм
·         праве - 10 мм
·         верхнє і нижнє - 15 мм
Текст набирається шрифтом Times New Roman.
Розмір шрифту 14.
Інтервал - полуторний.
Текст на сторінці вирівнюється по ширині.
Обов'язково робіть абзацні відступи величиною на розсуд автора. Текст творчої роботи має бути добре читаним.

Титульний лист

Написання і оформлення творчого проекту учнів розпочинається з оформлення титульного аркуша. Залежно від вимог управління освіти вашого міста або району титульний аркуш може мати деякі свої відмінності. Наш зразок оформлення титульного листа творчого проекту можна використати з обов'язковим внесенням коректив згідно з рекомендаціями учителя або консультанта.

Заголовки в творчій роботі

Заголовок друкується напівжирним шрифтом із заголовної букви, не підкреслюється, крапка у кінці не ставиться. Перенесення слів в заголовках глав не допускаються. Між заголовком і текстом робиться відступ у 2 інтервали.
Кожна глава творчого проекту учня розпочинається тільки з нової сторінки. Нумеруються глави арабськими цифрами. Параграфи нумеруються цифрами через крапку, де перша цифра - це номер глави, друга - номер параграфа (наприклад, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 і так далі). Якщо у вас параграфи мають теж пункти, тоді їх нумерують відповідно трьома цифрами через крапку (наприклад, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. і так далі).
Скорочення і формули в тексті проекта

Намагайтеся не використовувати в тексті творчого проекта часто скорочення, виключенням можуть бути тільки скорочення загальноприйняті.
Якщо згадуються в тексті творчої роботи прізвища інших людей: авторів, учених, дослідників та винахідників, то їх ініціали пишуться на початку прізвища.
При написанні формул дається пояснення використовуваним символам (наприклад: X-Y=Z, де X - кількість яблук у магазині на ранок, Y - кількість яблук продано, Z - залишилось наприкінці дня.

Оформлення додатків

Малюнки, фотографії, таблиці, графіки, діаграми, технічні креслення, ескізи і таке інше мають бути розташовані та оформлені наприкінці опису творчого проекту після Списку використаної літератури на окремих сторінках в додатках (наприклад: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3...).
Напис Додаток 1 розташовується в правому верхньому кутку листа.

Фотографії і графіки, діаграми, схеми і таблиці

Усі перелічені вище об'єкти в додатках відповідно нумеруються і підписуються.
Назву картинки розташовують під нею (наприклад: Мал. 1. Зміна положення сонця протягом дня; Фото 1. Гори взимку; Графік 1. Зміна курсу гривні; Діаграма 1. Рівень навчання учнів класу).
Таблиці в додатках пронумеровані і озаглавлені. У полях таблиці застосовується одинарний інтервал. Назва таблиці з нумерацією стоїть під таблицею (Таблиця 1. Відомість зарплати за місяць).
При оформленні творчого проекту в кінці речення де треба послатися на додаток пишуть у дужках: (Додаток 1).

Нумерація сторінок творчого проекту

Після завершення набору тексту творчої роботи слід пронумерувати сторінки проекту.
Номери сторінок ставляться починаючи з цифри 2 з другої сторінки. На першу сторінку номер не ставиться. Розташування нумерації сторінок - внизу по центру.
Не допускається використовувати в оформленні творчого проекту рамок або інших різноманітних елементів для прикраси
Поля титульного листа:
·         ліве поле листа - 20 мм
·         праве - 10 мм
·         верхнє і нижнє - 15 мм
Міжрядковий інтервал - 1,5.
Номер сторінки на титульному листі творчого проекту не ставиться.
У верхньому полі титульного аркуша творчого проекту вказується повна назва навчального закладу (розмір шрифту - 16 пт.).
Посередині сторінки пишеться "Творчий проект" (шрифт - 24 пт.)
На наступному рядку - заголовними буквами назва творчої роботи без слова "тема", без лапок і без крапки наприкінці речення (шрифт - 28 пт.).
Назва проекту має бути по можливості короткою, точною і відповідати загальному змісту роботи. Назва творчого проекту учня при необхідності може містити ще й підзаголовок для конкретного представлення теми проекту. Але підзаголовок має бути дуже коротким.
У правому нижньому кутку титульного листа вказують відомості про автора творчої роботи (прізвище, ім'я і клас), про керівника проекту. Тобто пишеться "Керівник" і вказуються його прізвище, ініціали та посада (шрифт - 14 пт.).
У разі, якщо керівників творчого проекту декілька, вказуються усі.
Якщо до обговорення майбутнього проекту долучались консультанти, то їх прізвища розміщують нижче керівника з вказівкою "Консультант".
У нижньому полі титульної сторінки по центру вказують місце виконання творчого проекту учня : Київ, а на наступному рядку - рік виконання роботи - 2014 - без крапки, лапок, "рік" або "р" (шрифт - 14 пт.).
Отже, перевіримо, на титульному листі вказується:
·         повне найменування навчального закладу
·         коротка назва творчого проекту
·         прізвище та ім'я школяра, клас
·         прізвище, ініціали та посада керівника проекту
·         місто або селище
·         рік виконання проекту
Надані рекомендації з оформлення титульної сторінки в своїй основі є загальноприйнятими, але всеж таки залежать від рекомендацій Управління освіти і науки вашого міста або району і можуть бути частково змінені. Ці правила оформлення титульного листа є частиною загальноприйнятих правил і входять в детальне оформлення творчого проекту, яке розглянуто вище.

Зміст

1. Вступ...........................................................................3
     1.1 Мета і завдання проекту.....................................3
     1.2 Обгрунтування вибору теми проекту................3
     1.3 Методика і техніка виконання виробу...............3
     1.4 Основні етапи виконання проекту....................4
     1.5 Новизна творчого проекту.................................4
     1.6 Практична значущість проекту...........................4
2. Основна частина........................................................5
     2.1 Історія в'язання спицями....................................5
     2.2 Вибір матеріалів та інструментів........................6
     2.3 Організація робочого місця.................................7
     2.4 Техніка безпеки при виконанні проекту............8
     2.5 Схема і фотографія виробу..................................8
     2.6 Технологія виготовлення виробу......................10
     2.7 Екологічна оцінка виробу..................................11
     2.8 Економічна оцінка виробу.................................11
     2.9 Реклама................................................................12
3. Висновки....................................................................13
     3.1 Підсумок роботи.................................................13
4. Література..................................................................14

Структура вступу творчого проекту :

·         Методика і техніка виконання виробу
·         Планований результат
·         Новизна творчого проекту
·         Основні етапи виконання проекту
·         Практична значущість проекту
·         Коротка характеристика джерел отримання інформації

Оформлення Висновків творчого проекту


Висновки (Підсумок, іноді Заключення) - це підсумок виконаної роботи, суть якої зрозуміла без читання основної частини творчої роботи.
Зміст цього розділу має бути узагальненням найбільш значимих результатів і висновків.
Висновок творчого проекту містить короткі висновки за результатами виконаної творчої роботи, за рішенням поставлених завдань.
У Підсумку творчого проекту послідовно викладаються отримані результати, звертається увага і робляться висновки щодо досягнення мети і виконання поставлених завдань, дається чітка оцінка повноти рішення завдань, також описується підтвердження висунених гіпотез.

 У Висновках творчої роботи обов'язково дається самооцінка учнем виконаної ним роботи.
Висновки можуть містити рекомендації учня щодо конкретного використання результатів роботи, певну економічну, наукову або соціальну значущість проекта.
У разі, якщо у творчої роботи є перспектива розширення та продовження дослідження, можна вказати у Висновках ці шляхи подальшого дослідження теми, а також конкретні завдання, які належить при цьому вирішити.
Висновки мають бути написані чітким, лаконічним та зрозумілим стилем.
Важливо написати, що Ви зробили і до яких висновків дійшли в результаті виконаної роботи.
Важливо, щоб висновки у Підсумку творчого проекту відповідали завданням (задачам), поставленим у Вступі творчого проекту, згідно плану творчого проекту учнівської роботи.
По тому, як грамотно написано Підсумок (Висновки), судять про Ваше уміння узагальнювати, виділяти те головне та суттєве, що досягнуто в результаті проведеної роботи.
Об'єм Висновків - 1-1,5 сторінки.